1998 yılı Istanbul doğumludur. 2016-2020 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Fakülte eğitimi sırasında geleneksel hukuk derslerinin yanı sıra; Hukuk Etiği, Vakıflar Hukuku, Ekonomik Suçlar ve Çocuk Ceza Hukuku gibi muhtelif dersler almıştır. Eğitim hayatında birçok seminer ve sempozyuma katılım sağlamıştır.